Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: el titular del domini web www .elracodemilu.com ca El Racó de Milu S.L (d’ara endavant El Racó de Milú), amb domicili a aquests efectes a Avda. els Dolors, 66 08241 Manresa i número de C.I.F.: B66901828.

2. USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal del Racó de Milú atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

3. ÚS DEL PORTAL
www.elracodemilu.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a El Racó de Milú o als seus llicenciants als quals l’USUARI hi pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que El Racó de Milú ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del Racó de Milú, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.

El Racó de Milú es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, El Racó de Milú no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
El Racó de Milú compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a El Racó de Milú, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas , informant-vos de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, El Racó de Milú informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment .

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El Racó de Milú per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Racó de Milú o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’El Racó de Milú. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del Racó de Milú. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del Racó de Milú.

6. CREATIVE COMMONS
Totes les obres d’aquesta pàgina web l’autor de les quals és El Racó de Milú estan sota una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons seguint les condicions següents: atribució, no comercial i sense derivats. Atribució: cal donar el crèdit apropiat a l’autor, oferir un enllaç a la llicència i indicar si es van fer canvis a l’obra original. Això està permès en qualsevol forma raonable, però no de manera que d’entendre que el llicenciant recolza l’USUARI o l’ús realitzat. No comercial: no es permet l’ús de qualsevol material o contingut de la web amb propòsits comercials de cap tipus. Sense derivats: en cas que l’USUARI barregés, modifiqués, transformés o construís qualsevol obra basada en el material i/o continguts de la present pàgina web, no està permès distribuir el material o obra modificada.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El Racó de Milú no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

8. MODIFICACIONS
El Racó de Milú es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

9. ENLLAÇOS
En cas que a www.elracodemilu.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, El Racó de Milú no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas El Racó de Milú assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. DRET D’EXCLUSIÓ
El Racó de Milú es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

11. GENERALITATS
El Racó de Milú perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
El Racó de Milú podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre El Racó de Milú i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU:

ES-Financiado-por-la-Union-Europea

Logo-PRTR-dos-lineas

Logo-digitalizadores